O nas

Misja i wizja fundacji

Misją Fundacji Młodej Nauki jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, rozwój kompetencji naukowców poprzez współpracę nauki i biznesu, oraz zwiększanie dostępu do wiarygodnej informacji naukowej oraz popularnonaukowej.

Cele fundacji

Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego.

Upowszechnianie i promowanie osiągnięć polskich uczonych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców.

Wspieranie integracji polskich środowisk akademickich, gospodarczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania działalności badawczo-rozwojowej i popularyzatorskiej.

Fundacja Młodej Nauki inspiratorem i uczestnikiem w debacie nauka – biznes – społeczeństwo o strategicznych wyzwaniach stojących przed rodzimą nauką i edukacją w kontekście przemian społeczno-gospodarczych w kraju i na świecie.

Wizja 2023

Polskie uczelnie na polskim MOOC-u.
10 MOOC-ów wyprodukowanych przez Fundację kreaujących świadomego obywatela

Program telewizyjny prezentujący portrety utalentowanych polskich naukowców, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia.

5 Innowacyjnych projektów edukacyjnych,
w tym przeszkolenie 200 młodych naukowców
z zakresu innowacyjnych form kształcenia.