Nasza oferta

Zarządzanie projektami edukacyjnymi

Od wielu lat prowadzimy projekty i programy edukacyjne, zarówno swojego pomysłu, jak i w partnerstwie z instytucjami i przedsiębiorcami. Działania te realizujemy kompleksowo, poprzez koordynację zadań, prowadzenie dokumentacji, rozliczenia finansowe, wsparcie merytoryczne, w zakresie doradztwa i ekspertów.

Mamy doświadczenie w organizacji konferencji, hacathonów, warsztatów i szkoleń, a także w prowadzeniu badań naukowych i doradztwie.

Jak łączyć świat nauki z biznesem, tworzyć innowacyjne rozwiązania? Czy w takie działania można zaangażować studentów? Jeśli chcesz zbudować pozytywny wizerunek pracodawcy wśród studentów i zaangażować ich w tworzenie rozwiązań biznesowych, zapraszamy do współpracy.

Zaufały nam takie instytucje i firmy jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawski Instytut Bankowości, Politechnika Warszawska, Red Bull, Sonae, czy Phillip Morris.

Aktualnie prowadzone szkolenia

Innowacyjne formy kształcenia 

Szkolenie podstawowe z tematyki:**

Koszt szkolenia za 1 osobę: 700 zł netto (861 zł brutto)

Forma szkolenia: stacjonarna*

Miejsce: ul. Uniwersytecka 5, Warszawa

Organizator zapewnia: Szkolenie prowadzone w grupie max 16 osobowej przez 2 trenerów, materiały szkoleniowe, 2 przerwy kawowe, lunch.
Metodyka kształcenia na odległość

Szkolenie zaawansowane z tematyki: **

Koszt szkolenia za 1 osobę: 1300 zł netto (1599 zł brutto)

Forma szkolenia: stacjonarna*

Miejsce: ul. Uniwersytecka 5, Warszawa

Organizator zapewnia: Szkolenie prowadzone w grupie max 16 osobowej przez 2 trenerów, materiały szkoleniowe, 4 przerwy kawowe, 2 lunche.
*) w przypadku ograniczeń funkcjonowania lub zainteresowania szkoleniem on-line rozważamy formułę on-line.
**) Poniżej dostępne są wszystkie moduły. W przypadku zainteresowania większej grupy modułem nieprzewidzianym w szkoleniu istnieje możliwość zmiany.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila: fmn@fmn.org.pl w tytule szkolenie z zaznaczeniem szkolenia i preferowanej formy.

Szkolenia

Oferta szkoleniowa w zakresie podstawowym oferuje przykładowe zagadnienia:

Szkolenia w zakresie podstawowym prowadzone jest jako 4 modułowe jednodniowe szkolenie, przy czym każdy moduł to 90 minut. Zakres poszczególnych modułów ustalany jest indywidualnie na podstawie analizy potrzeb.

Oferta szkoleniowa w zakresie zaawansowanym oferuje przykładowe zagadnienia:

Szkolenia w zakresie zaawansowanym prowadzone są jako modułowe dwudniowe szkolenie, przy czym każdy moduł to 90 minut. Zakres poszczególnych modułów ustalany jest indywidualnie na podstawie analizy potrzeb.

Szkolenia w zakresie zaawansowanym prowadzone są jako modułowe dwudniowe szkolenie, przy czym każdy moduł to 90 minut. Zakres poszczególnych modułów ustalany jest indywidualnie na podstawie analizy potrzeb.

Szkolenia w zakresie zaawansowanym prowadzone są jako modułowe dwudniowe szkolenie, przy czym każdy moduł to 90 minut. Zakres poszczególnych modułów ustalany jest indywidualnie na podstawie analizy potrzeb.

Szkolenia w zakresie zaawansowanym prowadzone są jako modułowe dwudniowe szkolenie, przy czym każdy moduł to 90 minut. Zakres poszczególnych modułów ustalany jest indywidualnie na podstawie analizy potrzeb.

Kompleksowe przygotowanie kursów MOOC i e-learningowych

Oferujemy kompleksowe przygotowanie kursów MOOC, na każdym etapie powstawania i funkcjonowania kursu, w aspektach metodycznych, technicznych, a w wybranych tematach / a w zależności od tematyki kursu, również merytorycznych. Oferujemy wsparcie rozpoczynając / począwszy od planowania koncepcji kursu, przez tworzenie scenariusza, przygotowanie i podział treści, ustalanie celów i efektów kursu, dobór metodyki, przechodząc do projektowania aktywności, polityki oceniania i komunikacji w kursie. Oferujemy również kompleksowe przygotowanie materiałów multimedialnych (audio, video, grafika).

Prace nad kursem rozpoczynamy od dedykowanego warsztatu z twórcami. Podczas takich warsztatów zostanie określony zakres kursu oraz jego wstępny scenariusz. Na jego podstawie przygotujemy zapotrzebowanie na produkty niezbędne do jego realizacji , takie jak:

Kolejny krok to ustalenie harmonogramu realizacji kursu i ustalenie zasad związanych z prowadzeniem projektu. Fundacja może koordynować również działania podwykonawców i współpracę z ekspertami.

Dalsze działania to produkcja kursu, jego implementacja na platformie draft Navoica, beta testy, koordynacja działań formalnych, nanoszenie uwag recenzentów i audytorów, ponowne testy i umieszczenie kursu na platformie.

Oferujemy usługę kompleksową oraz modułową, dopasowaną do potrzeb klienta.

Warsztat z analizą potrzeb i wypracowaniem wstępnego scenariusza

Planowanie kursu metodyczne i wizualne

Produkcja produktów potrzebnych do realizacji scenariusza

Implementacja kursu na platformę i testowanie

Koordynacja realizacji kursu i wsparcie w zakresie formalnym

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Agnieszką Kaczmarek-Kacprzak pod adresem poczty elektronicznej: a.kaczmarek.kacprzak@fmn.org.pl.