O nas

Kim jesteśmy

Pomysł powołania Fundacji narodził się wśród entuzjastów, młodych naukowców i energicznych działaczy społecznych związanych ze szkolnictwem wyższym oraz młodych przedsiębiorców, którzy dostrzegli problemy związane z niedostateczną promocją osiągnięć polskiej nauki, jak i niskim poziomem wiedzy popularnonaukowej w społeczeństwie.

Pasja, energia i wspólny cel, którym jest popularyzacja osiągnięć młodych naukowców, jakość kształcenia na odległość i innowacyjne metody edukacji. Tak w skrócie można opisać Fundacje Młodej Nauki, która w 2020 roku, zakończyła ponad 2,5-letni projekt platformy edukacyjnej Navoica z kursami MOOC, dostępnej dla wszystkich. Platforma Navoica zrzesza już ponad 60 000 użytkowników, którzy mieli okazję wziąć udział w kursach przygotowanych przez polskie Uczelnie i Instytucje. Obecnie Fundacja zajmuje się kompleksowym przygotowaniem kursów MOOC i e-learningowych, od koncepcji i scenariusza, po key visual, materiały filmowe i graficzne oraz wdrożenie i testowanie. Ponadto świadczy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie innowacyjnych form kształcenia, w tym kształcenia zdalnego. Prowadzi liczne programy edukacyjne i badania naukowe, a także organizuje konferencje.

Zespół Fundacji to pasjonaci i eksperci w swoich dziedzinach, którzy na co dzień pracują na Uczelniach, w znanych firmach, a w czasie wolnym organizują takie projekty jak Red Bull Basement, EYEC czy ME310.

Fundacja Młodej Nauki powstała 31 grudnia 2013 r.

Organy Fundacji

Zarząd:

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

Prezes Fundacji

mgr inż. Katarzyna Bargieł

Członek zarządu

Konwent (organ nadzorczy):

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Przewodnicząca

dr inż. Piotr Pałka


Rada Fundacji:

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Przewodniczący

mgr Ewelina Dyląg

mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

dr inż. Mariusz Kaleta

mgr inż. Piotr Koza
mgr inż. Tomasz Kuzalski
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
prof. dr hab. Andrzej Mania

dr hab. inż. Robert Olszewski
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

mgr inż. Jacek Wyderka
prof. dr hab. inż. Michał Zasada

Pełnomocnik Zarządu ds. kształenia na odległość:

mgr inż. Bartosz Muczyński