O nas

Kim jesteśmy

Pomysł powołania Fundacji narodził się wśród entuzjastów, młodych naukowców i energicznych działaczy społecznych związanych ze szkolnictwem wyższym oraz młodych przedsiębiorców, którzy dostrzegli problemy związane z niedostateczną promocją osiągnięć polskiej nauki, jak i niskim poziomem wiedzy popularnonaukowej w społeczeństwie.

Pasja, energia i wspólny cel, którym jest popularyzacja osiągnięć młodych naukowców, jakość kształcenia na odległość i innowacyjne metody edukacji. Tak w skrócie można opisać Fundacje Młodej Nauki, która w 2020 roku, zakończyła ponad 2,5-letni projekt platformy edukacyjnej Navoica z kursami MOOC, dostępnej dla wszystkich. Platforma Navoica zrzesza już ponad 60 000 użytkowników, którzy mieli okazję wziąć udział w kursach przygotowanych przez polskie Uczelnie i Instytucje. Obecnie Fundacja zajmuje się kompleksowym przygotowaniem kursów MOOC i e-learningowych, od koncepcji i scenariusza, po key visual, materiały filmowe i graficzne oraz wdrożenie i testowanie. Ponadto świadczy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie innowacyjnych form kształcenia, w tym kształcenia zdalnego. Prowadzi liczne programy edukacyjne i badania naukowe, a także organizuje konferencje.

Zespół Fundacji to pasjonaci i eksperci w swoich dziedzinach, którzy na co dzień pracują na Uczelniach, w znanych firmach, a w czasie wolnym organizują takie projekty jak Red Bull Basement, EYEC czy ME310.

Fundacja Młodej Nauki powstała 31 grudnia 2013 r.

Organy Fundacji

Zarząd:

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

Prezes Fundacji

mgr inż. Katarzyna Bargieł

Członek zarządu

Konwent (organ nadzorczy):

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Przewodnicząca

mgr inż. Piotr Koza


dr inż. Piotr Pałka


Rada Fundacji:

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Mania

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

mgr inż. Tomasz Kuzalski
mgr inż. Jacek Wyderka
mgr Ewelina Dyląg

dr hab. inż. Robert Olszewski
dr inż. Mariusz Kaleta