misja

Misją Fundacji Młodej Nauki jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, rozwój kompetencji naukowców poprzez współpracę nauki i biznesu, oraz zwiększanie dostępu do wiarygodnej informacji naukowej oraz popularnonaukowej.

geneza

Pomysł powołania Fundacji narodził się wśród entuzjastów, młodych naukowców i energicznych działaczy społecznych związanych ze szkolnictwem wyższym oraz młodych przedsiębiorców, którzy dostrzegli problemy związane z niedostateczną promocją osiągnięć polskiej nauki, jak i niskim poziomem wiedzy popularnonaukowej w społeczeństwie.
Fundacja Młodej Nauki powstała 31 grudnia 2013 r.

cele

  • Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego.
  • Upowszechnianie i promowanie osiągnięć polskich uczonych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców.
  • Wspieranie integracji polskich środowisk akademickich, gospodarczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania działalności badawczo-rozwojowej i popularyzatorskiej.

wizja

  • Wiarygodny i najbardziej popularny w Polsce portal upowszechniający wiedzę naukową na miarę telewizji Discovery Science.
  • Polskie uczelnie na polskim MOOC-u przed 2020 r.
  • 1000 przeszkolonych młodych polskich uczonych promujących wiedzę naukową w przystępny i atrakcyjny sposób.
  • Fundacja Młodej Nauki inspiratorem i uczestnikiem w debacie nauka – biznes – społeczeństwo o strategicznych wyzwaniach stojących przed rodzimą nauką i edukacją w kontekście przemian społeczno-gospodarczych w kraju i na świecie.