Think Tank NGO's Hub

Celem projektu Think Tank – NGO’s HUB jest stworzenie akceleratora organizacji pożytku publicznego, sieci umożliwiającej kilku organizacjom pozarządowym wypracowanie wspólnej przestrzeni współpracy. Akceleratory stanowią istotne narzędzie w rozwoju sektora społecznego, umożliwiają organizacjom szybszy rozwój, zwiększenie efektywności i skuteczności w osiąganiu celów społecznych. Powiązanie podmiotów w grupę i planowanie wspólnych działań pozwala zwiększyć zasięg w mediach społecznościowych oraz grono odbiorców działań realizowanych przez poszczególne podmioty.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szeroko zakrojone badania ankietowe wśród organizacji pozarządowych pod kątem ich najważniejszych potrzeb oraz scharakteryzowania najczęstszych problemów przed jakimi stoją osoby działające w organizacjach pożytku publicznego.

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla członków stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pożytku publicznego, które będą miały za zadanie wspieranie organizowanych przez nich inicjatyw, a także podnoszenie ich szeroko rozumianych kompetencji projektowych, zarówno miękkich jak i twardych.

Szczegółowa tematyka szkoleń zostanie wybrana po przeprowadzeniu badań, a same warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców, którzy w ramach niewielkich grup warsztatowych będą przekazywali rzetelne i merytoryczne informacje oraz praktyczne umiejętności związane z planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem działań społecznych.

Projekt finansowany w całości ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2019-2030 PROO w kwocie 169 000,00 zł.