Dziewczyny do nauki!

Akcja Dziewczyny do nauki! to cykl spotkań dla studentek i doktorantek polskich uczelni Technicznych z wybitnymi paniami, przedstawicielkami nauki. W kampanii bierze udział 12 uczelni, a na każdej z nich prace koordynuje pełnomocniczka.

Dziewczyny do nauki! to także Program Mentoringu cross-dyscyplinarnego.

Projekt Dziewczyny do nauki! został zainicjowany w roku 2014, a w latach 2015 – 2017 w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono poniższe działania:

Wybór zespołu projektowego wspólnie z partnerami;

Pozyskanie koordynatorek na uczelniach technicznych;

Współorganizacja i przeprowadzenie szkolenia dla koordynatorek w marcu 2015 r.;

Przeprowadzenie spotkań młodych badaczek z kobietami profesorami – autorytetami – w ramach akcji w uczelniach m.in.:

Projekt realizowany był przez 3 instytucje: Fundację Młodej Nauki, Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych.