Realizujemy nowy projekt pod nazwą “Think Tank – NGO’s HUB”!

Projekt stanowi inicjatywę, która skupia się na tworzeniu akceleratora organizacji pożytku publicznego. Celem projektu jest wypracowanie wspólnej przestrzeni współpracy dla kilku organizacji pozarządowych. Akceleratory pełnią kluczową rolę w rozwoju sektora społecznego, umożliwiając szybszy rozwój oraz zwiększenie efektywności osiągania celów społecznych przez te organizacje. 

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach projektu pozwolą zidentyfikować najważniejsze potrzeby oraz problemy, z jakimi borykają się osoby działające w organizacjach pożytku publicznego. Cykl warsztatów dla członków stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pożytku publicznego będzie wspierał organizowane przez nie inicjatywy oraz podnosił kompetencje projektowe uczestników. Warsztaty te będą prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców, a ich tematyka zostanie dopasowana do wyników przeprowadzonych badań.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2019-2030 PROO