Polski MOOC jest systemowym rozwiązaniem tworzącym sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Partnerzy

Główne cele

  • Stworzenie ekosystemu kształcenia na odległość w Polsce,
  • Stworzenie platformy jako miejsca udostępnienia kursów typu MOOC;
  • Usystematyzowanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość i ich promocja poprzez platformę;
  • Stworzenie systemu akredytacji dla kursów kształcenia na odległość;
  • Rozwój systemu uznawalności kursów w systemie uczenia się przez całe życie;
  • Stworzenie oferty edukacyjnej dla Polonii, promocja Polski, polskiej kultury, nauki i gospodarki za granicą;
  • Wymiana doświadczeń uczelni i instytucji współpracujących.

Organizacja

Harmonogram

Wideo