ME310

ME310 to międzynarodowy projekt edukacyjny, a w zasadzie cykl interdyscyplinarnych zajęć, oparty na kształceniu zespołowym przez rozwiązywanie problemów. Projekt powstał 40 lat temu na Uniwersytecie Stanforda i pierwotne skierowany był do studentów inżynierii i mechaniki (ME – mechanics and engineering). Z biegiem lat stał się projektem interdyscyplinarnym (łączącym wspólne wysiłki przyszłych inżynierów i designerów oraz studentów szkół biznesu) i międzynarodowym (łączącym w ramach sieci współpracy SUGAR kilkadziesiąt uczelni z całego świata, przy czym koordynatorem ME310 wciąż jest Uniwersytet Stanforda).

W tym roku Fundacja Młodej Nauki jest partnerem Politechniki Warszawskiej przy projekcie ME310, realizowanym na zlecenie firmy Phillip Morris. Studenci PW pracując ze studentami Politechniki w Porto tworzą świat bez dymu.

W praktyce w ME310 studenci pracują w 6-osobowych zespołach, w dwóch różnych krajach (3 + 3), mając nieprzerwany kontakt za pośrednictwem mediów internetowych. Grupa studentów pracuje głównie z wykorzystaniem metodyki design thinking, która koncentruje się na dokładnym i dogłębnym poznaniu klienta, odbiorcy jego potrzeb, preferencji, zdefiniowaniu właściwego, realnego problemu. Rozwiązywanie problemu staje się wyzwaniem, na dopełnienie którego grupa studentów poświęca kolejne kilka miesięcy. W tym okresie intensywnej pracy następuje budowanie oraz testowanie prototypów (na pierwszym etapie zwykle w wersji papierowej, tzw. prototypy „niskiej rozdzielczości”, zrealizowane za pomocą prostych materiałów codziennego użytku; kolejne wymagają nabywania dodatkowej wiedzy oraz wzmacniania umiejętności i kompetencji). Cykliczne przechodzenie przez wszystkie fazy metodyki design-thinking pozwala zdiagnozować mocne i słabe strony prototypów oraz sprawdzić czy odbiorca będzie ukontentowany opracowanym rozwiązaniem. Powtarzalny charakter faz metodyki sprawia, że grupy studenckie nie pracują zbyt długo nad jednym pomysłem, a idee są nieustannie sprawdzane z użytkownikami końcowymi przy zastosowaniu szybkiego prototypowania i testowania. Dlatego też, aby zostać przyjętym do grona uczestników w projekcie z ramienia Politechniki Warszawskiej, trzeba spełnić warunek konieczny, ale nie wystarczający: wziąć aktywny udział w Kreatywnym Semestrze Projektowym.

Semestr podzielony jest na 3 okresy, po których musi zostać przygotowana dokumentacja. Jest ona niezwykle istotnym elementem zarówno dla rozwijania umiejętności samych studentów, ale przede wszystkim dla przedsiębiorstw zlecających zagadnienie do opracowania. Nie mogą to być krótkie, kilkustronicowe raporty, ale solidne opracowania wzbogacone o szczegółowe analizy obejmujące pełen proces projektowania. Podczas całego roku studenci planują także wizyty studyjne w zlecających zagadnienia przedsiębiorstwach oraz laboratoriach swoich partnerów akademickich. Uczą się także gospodarowania budżetem, mając nad nim wolność decyzyjną (nadzorowaną przez opiekunów). Harmonogram realizacji projektu ME310 zamieszczono na rys. 1.

Żródło: http://www.infox.pw.edu.pl