Polski MOOC - NAVOICA.pl

Termin realizacji 30.01.2018 r. – 15.07.2020 r.

Projekt, którego głównym założeniem było stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia na odległość, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów typu MOOC dostępnych dla wszystkich, bez względu na wiek, czy lokalizację. Projekt platformy miał skupiać różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe. Projekt realizowany był dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma edukacyjna Polski MOOC od 10.02.2019 r. funkcjonuje jako Navoica. Na zakończenie projektu, wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowana została dwudniowa konferencja online. Panele dyskusyjne i prelekcje w zakresie tworzenia kursów MOOC, jakości nauczania zdalnego i przyszłości e-learningu w Polsce miały zasięg ponad 20 tysięcy osób.

Partnerzy projektu:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Fundacja Młodej Nauki
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 • Główne cele projektu:

  Efekt 2,5 – letniego projektu polskiej platformy edukacyjnej:

  Nagroda LUMEN

  LUMEN to wydarzenie skierowane do osób profesjonalnie zarządzających uczelniami. W ciągu ostatnich sześciu lat swojego istnienia LUMEN zgromadził setki uczestników, rektorów, kanclerzy i menedżerów szkół wyższych z kraju i ze świata. Wysoka wartość merytoryczna paneli i wystąpień ekspertów o wybitnej pozycji podczas naszych konferencji, oraz szczególna dbałość o oprawę organizacyjną sprawiły, że LUMEN stał się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych znaków i wydarzeń w branży edukacyjnej w tej części Europy.

  Podczas V Konferencji Lumen, która odbyła się 19 listopada 2019r., otrzymaliśmy Nagrodę Specjalną, przyznaną przez Kapitułę Konkursu Lumen, za projekt Polski MOOC, którego liderem była Prezes Fundacji dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska.

  Projekt nie zostałby zrealizowany bez wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dziękujemy za zaufanie, zaangażowanie, wsparcie i partnerską współpracę na każdym etapie trwania projektu. To dla nas ogromne wyróżnienie.

  „Dziękuję całemu zespołowi Polski MOOC – NAVOICA!
  To wyróżnienie jest dla nas wszystkich! […] to kilkadziesiąt osób zaangażowanych na różnych etapach projektu.
  Jeszcze raz ogromnie dziękuję!”
  dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

  Konferencja LUMEN 2019
  19 listopada 2019 r. Warszawa

  Wywiad z dr inż. Kingą Kurowską-Wilczyńską, Prezes Fundacji Młodej Nauki

  Zaproszenie LUMEN 2020
  Fundacja Młodej Nauki

  Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki