Ogólne informacje

Termin/Miejsce

20 stycznia 2015 r. (wtorek)

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Audytorium Centralne
ul. Nowowiejska 15/19 Warszawa

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na konferencji, zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt mailowy: FMN@FMN.ORG.PL , wraz z informacją, dlaczego to Państwo powinni w niej uczestniczyć.

Ogólne

Konferencja Moc MOOCów – czas na polską platformę jest pierwszym etapem ogólnonarodowego projektu jakim jest stworzenie w Polsce Platformy MOOC (Massive Open On-line Courses). Podczas Konferencji zostanie podpisany list intencyjny tworzący szerokie konsorcjum instytucji zaangażowanych w projekt.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem konferencji jest zainicjowanie współpracy podmiotów zainteresowanych budowaniem platformy MOOC i upowszechnianiem wiedzy naukowej.

Celami konferencji są także:

  • skupienie wokół projektu Polska Platforma MOOC osób zaangażowanych w działania – uczonych i przedsiębiorców,
  • stworzenie Rady Programowej projektu,
  • podpisanie listu inicjującego konsorcjum instytucji zaangażowanych w projekt,
  • publiczna debata na temat systemowych rozwiązań dla powszechnych kursów on-line.

W ostatnich latach w publicznych dyskusjach o polskiej edukacji bardzo często podnoszone są kwestie kształcenia się przez całe życie. Z jednej strony większość Polaków w praktyce nie kształci się dalej po ukończeniu edukacji formalnej, bądź czyni to w ograniczony i mało efektywny sposób, z drugiej strony na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, tradycyjne formy nauczania przestają być wystarczające dla potrzeb uczenia się przez całe życie (LLL) i w różnych rolach (LWL).  W świecie coraz większą popularnością cieszą się szeroko dostępne kursy wirtualne będące specyficzną odmianą kształcenia na odległość. Znakomita ich większość jest anglojęzyczna. Kursy oferowane są zarówno przez najlepsze światowe uczelnie, jak i firmy, czy organizacje non-profit.

Tymczasem w Polsce kształcenie na odległość nie jest dostatecznie rozpowszechnione. Co więcej, dostęp do kursów bywa ograniczony. Jakość i atrakcyjność takiej oferty edukacyjnej też jest różna, gdyż jej przygotowanie wymaga nie tylko wkładu merytorycznego, ale także odpowiednich metod i technologii. Dlatego aby upowszechnić wiedzę naukową oraz zaoferować Polakom atrakcyjne i wartościowe zajęcia edukacyjne, a także promować polską naukę i kulturę w świecie, potrzebne jest połączenie sił rodzimych uczelni, pojedynczych uczonych, przedsiębiorców i wszystkich zaangażowanych w rozwój edukacji.

Fundacja Młodej Nauki proponuje inicjatywę służącą stworzeniu polskiej platformy kształcenia na odległość oferującej różnego typu zajęcia – zarówno w powszechnej, otwartej  formule MOOC-ów, jak i wyspecjalizowanych kursów dedykowanych konkretnym interesariuszom. Jak pokazują doświadczenia zagraniczne, aby taka inicjatywa odniosła sukces konieczna jest szeroka współpraca uczelni, uczonych, firm i organizacji pozarządowych.

„Polska platforma MOOC” będzie skutecznym narzędziem tylko wtedy, gdy stanie się przedsięwzięciem ogólnokrajowym, skupiającym różne środowiska i mającym szeroką ofertę wysokiej jakości, atrakcyjnych kursów dla różnych grup społecznych.

Film