Cieszymy się możliwością współpracy z nowymi partnerami i wierzymy, że nasze połączone wysiłki przyniosą owocne rezultaty w osiąganiu naszych wspólnych celów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszych działań oraz odwiedzenia naszej strony internetowej akceleratora https://ngoshub.fmn.org.pl/oraz profili w mediach społecznościowych, gdzie będziemy regularnie informować o naszych inicjatywach i osiągnięciach.