Szkolenia: Innowacyjne formy kształcenia, Metodyka kształcenia na odległość

Przed pandemią przeprowadziliśmy cykl szkoleń dotyczących tworzenia kursów MOOC. Zachęceni pozytywnym odbiorem postanowiliśmy uruchomić kolejne. Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli akademickich. Informacje poniżej.

Szkolenia – zapisy 

 

Innowacyjne formy kształcenia 

Szkolenie podstawowe z tematyki:**

Termin: 10 lutego 2022 r. w godz. 9:00 – 17:00 (4 x 1,5 godz. moduły)
Koszt szkolenia za 1 osobę: 700 zł netto (861 zł brutto)
Forma szkolenia: stacjonarna*
Miejsce: ul. Uniwersytecka 5, Warszawa
Organizator zapewnia: Szkolenie prowadzone w grupie max 16 osobowej przez 2 trenerów, materiały szkoleniowe, 2 przerwy kawowe, lunch.
Metodyka kształcenia na odległość

Szkolenie zaawansowane z tematyki: **

Termin: 11-12 lutego 2022 r. w godz. 9:00 – 17:00 (8 x 1,5 godz. moduły)
Koszt szkolenia za 1 osobę: 1300 zł netto (1599 zł brutto)
Forma szkolenia: stacjonarna*
Miejsce: ul. Uniwersytecka 5, Warszawa
Organizator zapewnia: Szkolenie prowadzone w grupie max 16 osobowej przez 2 trenerów, materiały szkoleniowe, 4 przerwy kawowe, 2 lunche.
*) w przypadku ograniczeń funkcjonowania lub zainteresowania szkoleniem on-line rozważamy formułę on-line.
**) Tutaj dostępne są wszystkie moduły. W przypadku zainteresowania większej grupy modułem nieprzewidzianym w szkoleniu istnieje możliwość zmiany.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila: fmn@fmn.org.pl w tytule szkolenie z zaznaczeniem szkolenia i preferowanej formy.