Kompleksowe przygotowanie kursów MOOC

Oferujemy kompleksowe przygotowanie kursów MOOC, na każdym etapie powstawania i funkcjonowania kursu, w aspektach metodycznych, technicznych, a w wybranych tematach / a w zależności od tematyki kursu, również merytorycznych. Oferujemy wsparcie rozpoczynając / począwszy od planowania koncepcji kursu, przez tworzenie scenariusza, przygotowanie i podział treści, ustalanie celów i efektów kursu, dobór metodyki, przechodząc do projektowania aktywności, polityki oceniania i komunikacji w kursie. Oferujemy również kompleksowe przygotowanie materiałów multimedialnych (audio, video, grafika).

Prace nad kursem rozpoczynamy od dedykowanego warsztatu z twórcami. Podczas takich warsztatów zostanie określony zakres kursu oraz jego wstępny scenariusz. Na jego podstawie przygotujemy zapotrzebowanie na produkty niezbędne do jego realizacji , takie jak:  

  • treść,
  • grafiki,
  • ikonografiki
  • animacje, pliki audio i video, oraz scenariusze do nich wraz plikami,
  • lektor,
  • tłumaczenia.

Kolejny krok to ustalenie harmonogramu realizacji kursu i ustalenie zasad związanych z prowadzeniem projektu. Fundacja może koordynować również działania podwykonawców i współpracę z ekspertami.

Dalsze działania to produkcja kursu, jego implementacja na platformie draft Navoica, beta testy, koordynacja działań formalnych, nanoszenie uwag recenzentów i audytorów, ponowne testy i umieszczenie kursu na platformie.

Oferujemy usługę kompleksową oraz modułową, dopasowaną do potrzeb klienta.

Opcja 1: Warsztat z analizą potrzeb i wypracowaniem wstępnego scenariusza 
Opcja 2: Planowanie kursu metodyczne i wizualne
Opcja 3: Produkcja produktów potrzebnych do realizacji scenariusza
Opcja 4: Implementacja kursu na platformę i testowanie
Opcja 5: Koordynacja realizacji kursu i wsparcie w zakresie formalnym 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Agnieszką Kaczmarek-Kacprzak pod adresem poczty elektronicznej: a.kaczmarek.kacprzak@fmn.org.pl