Popularyzacja nauki przez młodych naukowców w mediach

Szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych

Cel:

Przekazanie młodym naukowcom praktycznej wiedzy dotyczącej komunikacji i umiejętności przedstawiania swoich projektów, prac, wyników badań, wynalazków itp. mediom, przedstawicielom biznesu oraz studentom.

Forma:

Ćwiczenia prowadzone przez doświadczonych trenerów, pracujących w mediach, w tym z użyciem kamery.

Trenerzy:

Jacek Cholewiński – dziennikarz telewizyjny i radiowy, aktualnie prowadzi programy w TVP INFO „Puls Polski oraz „Głos mediów”. Wcześniej był wicedyrektorem Agencji Informacji TVP ds. programowych odpowiedzialnym za „Wiadomości”, „Panoramę”, „Teleexpress” i Serwisy Informacyjne TVP Info. Prowadzi szkolenia dotyczące współpracy z mediami, dykcji, autoprezentacji, kreowania wizerunku swojego i firmy, jak również prezentacji oraz kursy dla rzeczników prasowych m.in. polskich uczelni (projekt z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wiktor Niedzicki — dziennikarz telewizyjny i radiowy, autor programów popularnonaukowych „Laboratorium”, „Kuchnia”, „Nobel dla Polaka” i innych. Starszy wykładowca na Politechnice Warszawskiej, ponadto wykłada na innych uczelniach oraz na specjalistycznych kursach dla naukowców oraz koncernów polskich i zagranicznych. Realizator licznych filmów naukowych (ponad 120), promocyjnych i reklamowych. Obecnie także juror w licznych konkursach popularnonaukowych. Życiowym celem jest promocja polskiej nauki.

Efekty:

  • Uczestnik szkolenia będzie umiał samodzielnie przygotować i przedstawić krótką wypowiedź dla telewizji/radia, w której językiem mediów opowie o swoich badaniach/wynikach prac, itp.
  • Uczestnik szkolenia będzie umiał samodzielnie przygotować zwięzłą, ciekawą wypowiedź pisemną dla prasy codziennej, popularnonaukowej o swoich badaniach/wynikach prac, itp.
  • Uczestnik szkolenia wie z jakich elementów powinna składać się prezentacja, która ma zainteresować różnych odbiorców, np. inwestorów, innych naukowców, przedsiębiorców.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

fmn@fmn.org.pl