„Jak stworzyć MOOC-a?” Warsztat dla Twórców Kursów MOOC

Cel warsztatu

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania kursu MOOC na platformie NAVOICA biorąc pod uwagę aspekty metodyczne i koncepcyjne.


Profil uczestnika warsztatu

Warsztat dedykowany jest dla twórców kursów MOOC, którzy mają pomysł i zaplecze merytoryczne na przygotowanie innowacyjnych zajęć. Zaleca się, by uczestnik warsztatu ukończył kurs MOOC na platformie Navoica: „Techniczne tworzenie kursów MOOC”. Nie jest to jednak konieczne do wzięcia udziału w warsztatach.


Krótki opis warsztatu

Przygotowanie kursu MOOC to wyzwanie. Obejmuje ono integrację wiedzy merytorycznej, metodycznej, technicznej i zarządzania projektami. Warsztat ma wspomóc twórców w opracowaniu koncepcji kursu MOOC uwzględniając wiedzę ekspercką twórcy oraz specyfikę kursu MOOC, tak by zaplanować proces tworzenia MOOC-a. Podczas warsztatu zostaną omówione etapy życia kursu MOOC wraz z przypisaniem im aktywności po stronie twórcy oraz omówieniem dobrych praktyk i doświadczeń operatora NAVOICA.


Wymiar czasowy warsztatu

Warsztat realizowany jest w formule 4 modułów po 2 jednostki 45 minutowe. Łącznie 8 jednostek edukacyjnych. Warsztat rozpoczyna się o godzinie 9.00.


Terminy i miejsce warsztatu

Warsztat odbywa się w siedzibie Fundacji Młodej Nauki

Ul. Uniwersytecka 5 lok 14, Warszawa
tel. 48 22 234 42 53

Termin warsztatu:
15 lutego 2020r.
9:00-16:00
(sobota)


Koszt warsztatu

Koszt warsztatu to 550zł. netto
Organizator nie ponosi kosztów noclegu i dojazdu uczestników


Zapisy


Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o wysłanie maila na adres: szkolenia@fmn.org.pl przesyłając do organizatorów następujące dane:

Imię i nazwisko uczestnika
Jednostka, którą reprezentuje uczestnik
Dane kontaktowe: mail, bezpośredni telefon

Trenerzy

Certyfikowany trener oraz Project Manager, członek Rady Fundacji Młodej Nauki wykładowca Transition Manager Academy na Akademii Leona Koźminskiego, wykładowca Politechniki Gdańskiej w latach 2007-2018, inżynier elektroenergetyk, edukator energetyki jądrowej Ministerstwa Gospodarki RP członek międzynarodowego Hub’a w projekcie Hypatia popularyzującym nauki STEM, PM zespołów eksperckich projektu Polski MOOC, pasjonatka Innowacyjnych Form Kształcenia, prelegentka m.in. na konferencjach ETEE, Ideatorium, Edukacja w Akcji.

Doktorant na Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie pełni funkcję kierownika Uczelnianego Centrum E-learningu, członek Fundacji Młodej Nauki oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Od wielu lat aktywnie promuje ideę powstania polskiej platformy z kursami typu MOOC poprzez wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach dydaktycznych, organizację warsztatów i seminariów oraz działalność wewnątrz instytucji edukacyjnych. Członek zespołu realizującego projekt MNiSW „Polski MOOC” i współtwórca kursu dotyczącego tworzenia kursów na platformie NAVOICA.