Zespoły eksperckie

Koordynator zespołów: Bartosz Muczyński (AM Szczecin)
Wsparcie zarządzania projektem: Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak (FMN)

Lider sekcji ds. współpracy z OPI

 • Maciej Kolankowski (EduProjekt)
 • Zespół ds. współpracy z OPI i produkcji kursów

  • Aleksander Majda (EduProjekt)
  • Miłosław Kotyński (OPI)

Lider sekcji ds. produkcji kursów – koordynator produkcji kursów

 • Tomasz Kuzalski (FMN)

Liderzy kursów:

 • Dr inż. Krzysztof Madziar – Politechnika Warszawska – Techniki Transmisji Sygnałów
 • Dr inż. Rafał Grzybowski – Politechnika Łódzka – Technologie Informatyczne
 • Dr Krzysztof Wojewodzic, prof. Dariusz Jemielniak – Zarządzanie Strategiczne
 • Bartosz Muczyński, Agnieszka Kaczmarek – Kacprzak – Kurs dla twórców kursów

Lider zespołu ds. wyboru i jakości kursów

 • Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak (FMN)
 • Zespół ds. wyboru i jakości kursów

  • Dr Iwona Mokwa – Tarnowska (PG)
  • Karolina Grodecka (AGH)
  • Piotr Peszko (biznes)

Lider zespołu ds. ds. akredytacji i uznawalności

 • Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak (FMN)
 • Zespół ds. akredytacji i uznawalności

  • Dr Anita Dąbrowicz – Tlałka, doc. PG (PG)
  • Dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz
  • Grzegorz Kołodziej

Eksperci

 • Prof. Tadeusz Nowicki (WAT)
 • Dr Maria Zając (UPed Kraków)
 • Dr Iwona Maciejowska (UJ)
 • Mariola Szymańska – Koszczyc (WIB)

Biuro Projektu

 • Agnieszka Nowacka (FMN)