Rada projektu

Na mocy uchwały Zarządu nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. z dniem 1 marca 2018 r. powołano do życia Radę Projektu „Polski MOOC”, do której w szczególności należy ciągły, merytoryczny monitoring nad właściwą realizacją projektu, w składzie:

Przewodniczący:

  • prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow (Politechnika Warszawska)

Członkowie:

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein (Politechnika Warszawska)
  • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak (Politechnika Łódzka)
  • prof. dr Wojciech Zubala (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
  • Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Związków Banków Polskich)