Kierownik projektu

Nad całością projektu oraz pracami merytorycznymi i technicznymi, a także poprawnością ich wykonania czuwa Kierownik Projektu dr inż. Kinga Kurowska – Wilczyńska (Prezes Fundacji Młodej Nauki).