Kreatywny Projekt Zespołowy

Fundacja Młodej Nauki przy współpracy z zespołem rektorskim INFOX Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli do udziału w interdyscyplinarnym projekcie prowadzonym metodą PBL „Kreatywny projekt zespołowy” jest prowadzony od 2014 roku na PW, a od 2016 roku także w szkołach i ma za zadanie ukazanie nowej jakości kształcenia.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ PIERWSZA EDYCJA KREATYWNEGO PROJEKTU ZESPOŁOWEGO

22 czerwca 2017 roku miało miejsce podsumowanie Kreatywnego Projektu Zespołowego, w którym brali udział uczniowie warszawskich szkół średnich. Współorganizatorem był Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

Uczniowie przez kilka miesięcy uczęszczali na regularne spotkania, podczas których przechodzili przez kolejne etapy mające na celu rozwiązanie postawionego im problemu. Były to m.in.: problem korków ulicznych, kwestia zagospodarowania miejsca pod mostami czy problem zatłoczonego metra. Pod okiem nauczycieli oraz tutorów z zespołu INFOX Politechniki Warszawskiej, młodzież musiała przedstawić jak najlepsze rozwiązanie, które było oceniane podczas finału 15 czerwca.

Projekt prowadzono według metodyki PBL (Problem Based Learning), gdzie wprowadzane są kolejne etapy pracy. Zadaniem tutorów było takie moderowanie pracy zespołów, by mogli oni płynnie przechodzić do kolejnych poziomów rozwiązywania problemu.

Podczas podsumowania zostały wyłonione dwa pierwsze miejsca, które otrzymały nagrody w postaci wyjścia do Centrum Nauki Kopernik. Zwycięzcom gratulujemy.

Opis projektu

Cele:

„Kreatywny Projekt Zespołowy” to projekt edukacyjny, który ma na celu rozbudowanie zainteresowań z zakresu nauki i działań zespołowych. Uczestnictwo w Projekcie umożliwia uczniom zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, dyskusji oraz używania nowych narzędzi.

Adresaci:

Uczniowie warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.

Przebieg projektu:

Projekt jest działaniem uczniów pod opieką tutorów, mającym na celu rozwiązanie rzeczywistego problemu, z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning – nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemu). W każdej z edycji bierze udział 5 grup. Jedna szkoła będzie mogła zgłosić maksymalnie 3 grupy uczniowskie, które mają liczyć 8 osób. Za ich rekrutację odpowiadają nauczyciele. Spotkania będą odbywać się w tygodniu szkolnym oraz w soboty.

Metoda Project Based Learning została opracowana ponad sto lat temu (w 1897 r.) przez Johna Dewey’a. Polega ona na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. W centrum znajduje się nietrywialny problem, który osoby uczące się poznają na pierwszych zajęciach. Cały czas trwania projektu uczniowie są podzieleni na kilkoosobowe zespoły i zdobywają wiedzę, która jest im potrzebna aby rozwiązać problem. Każdy zespół jest wspierany przez opiekuna (facylitatora),który wspomaga członków zespołu w uczeniu się i rozwiązywaniu zadania.

Praca dzieli się na dwa etapy: projekt badawczy, mający na celu rozwój wiedzy i umiejętności w konkretnej tematyce oraz projekt działania lokalnego – akcja w otoczeniu lokalnym. Wszelkie informacje udostępnia tutor. Zawierają one temat, cele projektu, wskazówki, źródła wiedzy, z których można czerpać, sposób oraz czas prezentacji. Każde rozwiązanie zadania będzie oceniane przez tutora, inne grupy, a także autorów rozwiązania.

Wprowadzające zajęcia warsztatowe oraz prace w grupach będą odbywać się pod opieką nauczycieli ze szkół, którzy podejmą się opieki nad zespołami, a także tutorów – pracowników Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia Politechniki Warszawskiej.

Harmonogram

I edycja

01.06.-01.07.2016 – Rejestracja zgłoszeń do udziału w projekcie

20.08.-20.12.2016 – Realizacja zajęć (w czas realizacji zajęć włączone jest szkolenie dla nauczycieli)

II edycja

01.02.-20.02.2017 – Rejestracja zgłoszeń do udziału w projekcie

20.02.-20.06.2017 – Realizacja zajęć (w czas realizacji zajęć włączone jest szkolenie dla nauczycieli)

Dofinansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

Kontakt

Napisz do nas: projekty@fmn.org.pl