Fundacja Młodej Nauki proponuje inicjatywę służącą stworzeniu polskiej platformy kształcenia na odległość oferującej różnego typu zajęcia – zarówno w powszechnej, otwartej  formule MOOC-ów, jak i wyspecjalizowanych kursów dedykowanych konkretnym interesariuszom. Jak pokazują doświadczenia zagraniczne, aby taka inicjatywa odniosła sukces konieczna jest szeroka współpraca uczelni, uczonych, firm i organizacji pozarządowych.

https://www.youtube.com/watch?v=LqkQDnaoY7M

„Polska platforma MOOC” będzie skutecznym narzędziem tylko wtedy, gdy stanie się przedsięwzięciem ogólnokrajowym, skupiającym różne środowiska i mającym szeroką ofertę wysokiej jakości, atrakcyjnych kursów dla różnych grup społecznych.

Rada Projektu

 1. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka – pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. E-learningu
 2. dr Emanuel Kulczycki – Fundacja Młodej Nauki, Przewodniczący Rady
 3. dr Iwona Mokwa-Tarnowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski – Politechnika Warszawska
 5. Tomasz Kuzalski – Fundacja Młodej Nauki
 6. dr Jacek Lewicki – Fundacja Młodej Nauki
 7. Bartosz Muczyński – Akademia Morska w Szczecinie
 8. dr inż. Elżbieta Piwowarska – Dyrektor Ośrodka Kształcenia Na Odległość Politechniki Warszawskiej
 9. prof. dr hab. Jarosław Płuciennik – Prorektor ds. programów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego
 10. dr Jacek Urbaniec – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. e-nauczania
 11. prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Prorektor ds. edukacji Politechniki Łódzkiej
 12. Krzysztof Wojewodzic – edTech Director, Grupa Uczelni Vistula