Fundacja Młodej Nauki proponuje inicjatywę służącą stworzeniu polskiej platformy kształcenia na odległość oferującej różnego typu zajęcia – zarówno w powszechnej, otwartej  formule MOOC-ów, jak i wyspecjalizowanych kursów dedykowanych konkretnym interesariuszom. Jak pokazują doświadczenia zagraniczne, aby taka inicjatywa odniosła sukces konieczna jest szeroka współpraca uczelni, uczonych, firm i organizacji pozarządowych.

https://www.youtube.com/watch?v=LqkQDnaoY7M

„Polska platforma MOOC” będzie skutecznym narzędziem tylko wtedy, gdy stanie się przedsięwzięciem ogólnokrajowym, skupiającym różne środowiska i mającym szeroką ofertę wysokiej jakości, atrakcyjnych kursów dla różnych grup społecznych.