Po konferencji „Moc MOOCów – czas na polską platformę”

Dnia 20 stycznia 2015 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej miała miejsce Konferencja „Moc MOOCów – czas na polską platformę” organizowana przez Fundację Młodej Nauki, którą patronatem objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Konferencję rozpoczęło krótkie przedstawienie Fundacji Młodej Nauki –  historii jej powstania i planowanych projektów – przez Prezes FMN, Kingę Kurowską. Następnie, prof. Włodzimierz Duch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego –  wręczył Kindze Kurowskiej list gratulacyjny w imieniu prof.  Leny Kolarskiej – Bobińskiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej części konferencji dyskutowano kwestie roli organizacji rządowych i pozarządowych w procesie tworzenia MOOCów, a także doboru tematyki kursów, nadzieje i wątpliwości dotyczące zamierzonych celów oraz korzyści ze stosowania tej formy edukacji. W debacie, moderowanej przez Jacka Cholewińskiego – dziennikarza Telewizji Polskiej, udział wzięli znamienici goście. Konferencję zaszczycili swoją obecnością, m.in.: prof. Włodzisława Ducha z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Wiktor Jędrzejec – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. Stanisław Bielecki – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rektor Politechniki Łódzkiej; prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej; pan Marcin Sawicki – Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki – występujący w imieniu Janusza Piechocińskiego, pan Wojciech Kowalski – Wiceprezes Gaz-System SA; pan Jacek Żakowski – wykładowca Collegium Civitas oraz dziennikarz tygodnika „Polityka”, oraz dr Jacek Lewicki – Wiceprezes Fundacji Młodej Nauki.

Po pierwszej części debaty odbyło się symboliczne podpisanie Listu Intencyjnego, wspierającego utworzenie Polskiej Platformy MOOC.

W drugiej części konferencji, członkowie Fundacji Młodej Nauki przybliżyli obecnym gościom zagadnienia przygotowania wysokiej jakości kursów MOOC, a swoim doświadczeniem podzielił się założyciel niemieckiej platformy nauczania na odległość o nazwie „Iversity” pan Jonas Liepmann. Omówione i przedyskutowane zostały również nowe możliwości wynikające z utworzenia i rozwoju otwartej, polskiej platformy MOOC oraz popularyzacji tej jeszcze szerzej nie znanej w naszym kraju formy kształcenia.

Wszyscy zgromadzeni na sali zgodnie poparli inicjatywę utworzenia Polskiej Platformy MOOC i dali zielone światło do realizacji projektu.

Sponsorami konferencji byli: GAZ-System SA, IDS – Bud a patronem merytorycznym – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA