Zarząd
Konwent

(organ nadzorczy)

Rada Fundacji
Pełnomocnik Zarządu ds. kształcenia na odległość