Zarząd
Konwent

(organ nadzorczy)

Rada Fundacji
Współpraca