Konferencja Narodowego Kongresu Nauki

W dniach 26-27 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej młodej kadry naukowej”. W konferencji uczestniczyli prezes FMN dr inż. Kinga Kurowska, wiceprezes dr Jacek Lewicki oraz Członkowie Rady FMN prof. Jan Szmidt, dr hab. Emanuel Kulczycki oraz dr Łukasz Michalczyk.
Jacek Lewicki wystąpił pierwszego dnia w III Panelu pt.: System uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego (fot.).
Zapis wideo 1. dnia konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=CLlyqyblIZM
Zapis wideo 2. dnia konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=aRMDe2R8yKg
Strony NKN: https://nkn.gov.pl/