INTERSTUDENT 2016: szukamy najlepszych studentów zagranicznych na polskich uczelniach

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do 7. edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Kolejny raz chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu „Study in Poland” prowadzonego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkól Polskich (KRASP).

W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 57 tysięcy obcokrajowców ze 157 krajów. To właśnie do nich kierowany jest konkurs INTERSTUDENT. Kapituła i internauci wybierają najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i językach obcych.

Szukamy ludzi, których działalność wzbogaca ich środowisko akademickie i wspiera wymianę kulturową. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Z doświadczenia poprzednich edycji konkursu wiemy też, że są oni znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje Uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2016 r.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się., podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego KRASP.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich edycji konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Wdowińska a.wdowinska@perspektywy.pl
Magdalena Chróstna m.chrostna@perspektywy.pl
Julia Łysik j.lysik@perspektywy.plankieta_interstudent_2016