European Young Engineers Conference (EYEC)


European Young Engineers Conference (EYEC) to międzynarodowa konferencja naukowa
o charakterze interdyscyplinarnym, która powstała z inicjatywy studentów Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Od pięciu lat konferencja EYEC pozostaje unikatowym wydarzeniem organizowanym  „przez studentów dla studentów”, zrzeszającym młodych naukowców związanych z dziedziną inżynierii chemicznej i procesowej z całej Europy. Czwarta edycja konferencji zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii „Konferencja Roku 2015” w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast organizator konferencji EYEC – Koło Naukowe IChiP – zostało uhonorowane wyróżnieniem w kategorii „Koło Naukowe Roku 2015”.

Konferencja EYEC jest skierowana do młodych naukowców – studentów i doktorantów z całej Europy. Podczas konferencji można wziąć udział w prezentacjach ustnych oraz plakatowych, przybliżających uczestnikom tematy z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, a także dziedzin pokrewnych,  tj.: inżynierii bioprocesowej, inżynierii biomedycznej, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, nanotechnologii, nanomateriałów oraz wielu innych. Wszystkie artykuły zostają zebrane oraz opublikowane w oficjalnej monografii.

Tegoroczna edycja EYEC, współorganizowana wraz z Fundacją Młodej Nauki, odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia na terenie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Więcej informacji na stronie: http://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/