Członkowie Rady FMN powołani do KEJN

Członkowie Rady Fundacji dr hab. Emmanuel Kulczycki i dr Łukasz Michalczyk zostali powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Emmanuel Kulczycki z rekomendacji Zarządu FMN został powołany w Grupie Nauk Humanistycznych i Społecznych KEJN. Będzie również sprawował funkcję przewodniczącego nowo utworzonego Zespołu ds. oceny czasopism naukowych. Emmanuel Kulczycki zajmuje się oceną nauki oraz teorią komunikacji. Jest pracownikiem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group.

Z kolei Łukasz Michalczyk został powołany na członka KEJN w Grupie Nauk o Życiu. Łukasz Michalczyk pracuje w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu biologii ewolucyjnej i taksonomii integratywnej niesporczaków (Tardigrada).

Jednym z podstawowych zadań KEJN, organu opiniodawczo-doradczego ministra, jest ocena działalności jednostek naukowych pod względem jakości naukowej i badawczo-rozwojowej. W wyniku oceny, jednostki naukowe są klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: A+, A, B, C. Najbliższa kategoryzacja będzie miała miejsce w 2017 roku.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-nowy-sklad-kejn.html