Zmiany w organach Fundacji

Nastał Nowy Rok, a wraz z nim – zmiany w Fundacji 🙂

30.12 odbyło się posiedzenie Konwentu Fundacji Młodej Nauki, podczas którego na stanowisko członka Zarządu, została wybrana Katarzyna Bargieł, zastępując tym samym Katarzynę Jędrzejuk. Na stanowisko Prezesa FMN ponownie została wybrana dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, a na członka zarządu – dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska.

Zmiany również dotyczą Konwentu, oraz Rady Fundacji Młodej Nauki.
9 stycznia 2020r. odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji Młodej Nauki, podczas którego na stanowisko członka Konwentu został wybrany dr inż. Piotr Pałka, który zastąpi Jacka Balcera.

Do Rady Fundacji dołączył: dr hab. inż. Robert Olszewski oraz dr inż. Mariusz Kaleta.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w działaniach będąc częścią Fundacji, oraz gratulujemy wszystkim, którzy zaczynają swoją przygodę.

Konwent Fundacji Młodej Nauki
od lewej dr inż. Piotr Pałka, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Przewodnicząca), mgr Piotr Koza
Po posiedzeniu Rady Fundacji, odbyło się Spotkanie Noworoczne, podsumowujące 2 lata działalności Fundacji