Zmiany w Fundacji

Struktury organizacyjne

Rok 2018 to czas wielkich wyzwań dla Fundacji Młodej Nauki, związanych nie tylko z rozpoczęciem nowych projektów, ale i zmian w strukturze organizacyjnej Fundacji. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim dotychczas związanym z Fundacją za owocną współpracę, ale i życzyć wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, wytrwałości w realizacji nowych planów i zamierzeń oraz satysfakcji z osiągniętych sukcesów.

W skutek zmian osób zasiadających w organach Fundacji, na podstawie i w zgodzie ze Statutem Fundacji, a także regulaminami Rady i Konwentu (organami nadzorczymi i kontrolnymi) wybraliśmy do naszego grona nowych członków, których serdecznie witamy w naszym zespole. (Aktualny skład organów Fundacji Młodej Nauki)

Podczas posiedzeń w nowych składach szczegółowo opracowaliśmy i omówiliśmy plan działań na rok 2018 związany m.in. z realizacją projektów Fundacji (głównie z projektem strategicznym Polski MOOC), konferencją EYEC, konkursem RedBull TECH LAB oraz organizacją szkoleń dla młodych naukowców, współpracą z partnerami, a także promocją nauki i szkolnictwa wyższego poprzez przekazywanie informacji o osiągnięciach polskich naukowców, konkursach grantowych, konferencjach oraz istotnych wydarzeniach dla polskiej nauki. Na bieżąco realizujemy zamierzone plany i stale poszukujemy nowych rozwiązań na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce. Zarząd Fundacji uzyskał absolutorium do konwentu za rok 2017. Rada Fundacji przyjęła zaś plan budżetu na rok 2018 r.

Logotyp

Jak już zapewne zdążyliście zauważyć Zarząd Fundacji przyjął nową formę graficzną logotypu Fundacji. Wszystkie najlepsze marki tego świata co jakiś czas robią rebranding – dopasowaliśmy się do tego trendu.

Biuro Fundacji

Na początku roku 2018 r. powołaliśmy i zorganizowaliśmy również biuro Fundacji, będące jednocześnie biurem projektu Polski MOOC, mające swoją siedzibę przy ul. Uniwersyteckiej 5 lok. 12, 02-036 Warszawa.  Chętnych do współpracy z naszą Fundacją serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt z biurem Fundacji.