Uruchamiamy Polski MOOC!

Fundacja Młodej Nauki w styczniu 2018 r. rozpoczęła działania nad projektem „Polski MOOC”, którego założeniem jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia na odległość, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe. Projekt realizowany jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a grant na realizację projektu w drodze konkursu otrzymała właśnie Fundacja Młodej Nauki.

Główne cele i założenia projektu

Zmiany społeczne, gospodarcze a przede wszystkim technologiczne sprawiają, że warto poszukiwać nowych form kształcenia, które uzupełnią te tradycyjne i stosować je w nowej rzeczywistości. Jedną z takich metod są szeroko rozumiane kursy online, będące jedną z odmian kształcenia na odległość. Mając to na uwadze pracujemy nad stworzeniem ogólnokrajowej platformy typu Massive Open Online Courses (MOOC), na wzór platform dostępnych na całym świecie, cieszących się coraz większą popularnością i gromadzących stale powiększającą się rzeszę użytkowników. Zauważamy również niedoskonałości niektórych rozwiązań i udoskonalenia opracowujemy już na etapie prac nad platformą.

Zgodnie z założeniami na platformie zamieszczane będą kursy dokształcające i szkolenia online pozwalające na zdobycie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla studentów oraz otwarte kursy i szkolenia dostępne dla nieograniczonej liczby uczestników. W naszym zamyśle platforma ma być zatem miejscem skupiającym wszystkich zaangażowanych w rozwój edukacji, jednocześnie oferującym szeroki zakres metod dydaktycznych i efektywnych sposobów zdobywania wiedzy.

Aby taka inicjatywa odniosła sukces konieczna jest współpraca uczelni, uczonych, firm i organizacji pozarządowych.

Harmonogram prac

Przygotowanie szerokiej oferty wyspecjalizowanych kursów ogólnie dostępnych, których wyznacznikami będą przede wszystkim jakość i atrakcyjność wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale również odpowiednich metod i technologii. Projekt realizujemy zatem w oparciu o szczegółowo opracowany harmonogram prac.

Pierwszy etap dedykowany jest przygotowaniu organizacyjnej struktury platformy. Opracowywane są założenia koncepcji i ekosystemu Polski MOOC, a do przygotowania wytycznych dla tworzenia, realizacji i ewaluacji kursów powołaliśmy zespoły merytoryczne i ekspertów. Kierownikiem projektu jest dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, monitoring nad właściwą realizacją zadań całości projektu pod względem merytorycznym pełni Rada Projektu, w skład której wchodzą profesorowie uczelni wyższych.

Kolejny etap to współpraca z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego nad przygotowaniem platformy pod względem technicznym, a więc przede wszystkim prace związane z uruchomieniem platformy na serwerze, a także montaż i implementacja kursów na platformę oraz opracowanie czterech kursów pilotażowych, w tym kursu dla twórców kursów.

Na gotowej platformie przeprowadzone zostaną testy, które zgodnie z założeniem pozwolą na usunięcie błędów oraz naniesienie zmian zgodnie z potrzebami, przygotowując platformę do końcowego etapu, a mianowicie udostępnienia jej do powszechnego użytku. W trzecim etapie Fundacja Młodej Nauki będzie pełniła merytoryczny nadzór nad Polskim MOOCiem. Aktualnym wyzwaniem jest wybór nazwy platformy.

O bieżących pracach nad projektem będziemy informować na bieżąco.