Students’ Science Expo’18 pierwsze ogólnopolskie targi kół naukowych!

 

3 października 2018 r. we wrocławskiej Hali Stulecia odbędą się pierwsze w kraju targi kół na skalę ogólnopolską – Students’ Science Expo, organizowane przez Politechnikę Wrocławską i jej Samorząd Studencki, Parlament Studentów RP oraz Fundację „Manus”.

Celem projektu jest stworzenie miejsca połączeń wielu różnych środowisk społecznych – studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorstw i obywateli z całej Polski. Students’ Science Expo to idea ekspozycji najnowszych osiągnięć naukowych, organizacyjnych i konstrukcyjno-inżynieryjnych studentów polskich szkół wyższych. Jest to jednocześnie pokazanie potencjału naukowego polskich studentów i zaprezentowanie wpływu inwestycji w szkolnictwo wyższe na rzeczywiste rezultaty rozwoju młodych ludzi. To oni ze swoimi innowacyjnymi pomysłami i wynalazkami, już w niedalekiej przyszłości, staną się nowym kołem zamachowym polskiej gospodarki. Jest to wprowadzenie czynnika stymulującego dla polskich przedsiębiorstw, które dzięki promocji wydarzenia na skalę ogólnopolską, mogą zainteresować się wsparciem merytorycznym i finansowym działalności studenckich kół naukowych.

Projekt realizowany jest przez podmioty z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu wydarzeń o charakterze akademickim i wspieraniu środowiska studenckiego, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej. Fundacja Młodej Nauki jest patronem honorowym wydarzenia.

 

Szczegółowe informacje:

www.sse.pwr.edu.pl

https://web.facebook.com/events/166757950853233/