Ruszyliśmy! Platforma „Polski MOOC” już działa!

Podczas konferencji w dniu 30 października 2018 r. wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Dardziński, wraz z przedstawicielami Fundacji Młodej Nauki i ekspertami współpracującymi przy realizacji projektu, uruchomił pierwsza polską platformę edukacyjną kursów typu MOOC, czyli nowy portal edukacyjny z kursami online. Uruchomiona platforma edukacyjna Polski MOOC, z otwartymi kursami online, umożliwia naukę przez całe życie. Każdemu. Bezpłatnie. Jest pierwszym tego rodzaju wirtualnym narzędziem do zdalnej nauki, a zarazem kolejnym krokiem w procesie tworzenia innowacyjnego ekosystemu kształcenia w Polsce.

Dla nas cel jest jasny. W dobie dynamicznie zmieniających się realiów ekonomicznych, społecznych i kulturowych musimy wspierać projekty umożliwiające ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kluczowe jest dla ministerstwa, aby stanowiły one adekwatną odpowiedź na nowe potrzeby i możliwości czasowe osób, chcących uzupełnić swoje wykształcenie – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Kursy typu MOOC (ang. massive open online course) na platformie Polski MOOC są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nauką, zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Platforma edukacyjna pozwala na kształcenie przez całe życie – lifelong learning (LLL), jest darmowa i dostępna 24/7 z każdego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu.

Technologiczna rewolucja w obszarze kształcenia dokonuje się na naszych oczach. Już dzisiaj na świecie ponad 80 mln studentów korzysta z platform, oferujących kursy typu MOOC. Ponad 800 uczelni udostępnia swoje kursy studentom na całym świecie. Są one wsparciem i uzupełnieniem tradycyjnych form kształcenia, gdzie najważniejsza jest relacja mistrz-uczeń powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Dardziński, podczas przemówienia inaugurującego platformę Polski MOOC.

Polska jest jednym z nielicznych państw europejskich, nie posiadających platformy z kursami MOOC – czas to zmienić. – powiedziała dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, prezes Fundacji Młodej Nauki. Dążymy do tego, aby na platformie znalazły się kursy tworzone przez polskie ośrodki akademickie, a także przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Dzięki temu zapewnimy szeroki zakres tematyczny kursów, dostępnych na różnych poziomach zaawansowania. Wierzę, że na Polskim MOOC-u każdy znajdzie coś dla siebie – zapewnia prezes Fundacji.

Początkowo na platformie Polski MOOC będzie można zapisać się na 4 kursy, włącznie z tym dla twórców, jak stworzyć kurs typu MOOC. Ich baza będzie się sukcesywnie powiększać. Pomóc ma w tym konkurs Kurs na MOOC, skierowany do szkół wyższych, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas konferencji inaugurującej. Ma on wykorzystać wysokie kompetencje uczelni w tworzeniu otwartych kursów online na platformie Polski MOOC, umożliwiających uzupełnienie edukacji.

Drugim ważnym wydarzeniem, jakie miało miejsce podczas konferencji było ogłoszenie przez Profesora Macieja Chorowskiego z NCBiR konkursu na nowe kursy MOOC. Konkurs pt. „Kurs na MOOC” umożliwia zapewnienie ś rodków na realizację kursu tj. na zaplanowanie metodyczne, merytoryczne i techniczne kursu typu MOOC.  Więcej informacji o konkursie.