Rekomendacje MNiSW przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/21

W związku ze zbliżającym się rokiem akademickim, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendacje dotyczącą inauguracji roku akademickiego oraz zorganizowania kształcenia w Uczelni.

Jak zorganizować tegoroczną inaugurację roku akademickiego? Co trzeba wziąć pod uwagę, aby jej uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo? Oto kilka zaleceń i wskazówek:

  • dopasowanie do sytuacji w regionie – należy pamiętać o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie, w tym o strefie żółtej i czerwonej
  • mniejsza liczba osób biorących udział w uroczystości
  • organizacja uroczystości w formie hybrydowej – uroczyste posiedzenie senatu uczelni może się odbyć w trybie stacjonarnym (w zmniejszonym składzie i z zachowaniem reguł sanitarnych), studenci, doktoranci, pracownicy uczelni mogą uczestniczyć w inauguracji online.

Jak wrócić na Uczelnię zachowując szczególne zasady bezpieczeństwa?

  • model mieszany jako sposób organizacji kształcenia
  • zmniejszenie liczebności grup i plan zajęć, który nie pozwala na kumulację zbyt dużej liczby osób
  • przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych.Pamiętajmy, że to władze uczelni decydują o sposobie organizacji kształcenia w nowym roku akademickim.