Rekomendacje MNiSW na nadchodzący rok akademicki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje dla władz uczelni dotyczące kształcenia w nowym roku akademickim w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

Działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia.

Mimo powyższego, na stronie MNiSW są dostępne zalecenia i wskazówki, które mogą być pomocne przy tworzeniu procedur.

https://www.gov.pl/web/nauka/koronawirus–informacje-i-rekomendacje