Materiały dydaktyczne wspierające naukę na odległość

Zgodnie z zaleceniami, czas spędzamy w domu 🏡 Polecamy serdecznie rekomendacje przygotowane przez Zespół Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. kształcenia na odległość oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzięki którym dowiecie się, z jakich materiałów i narzędzi możemy korzystać, aby kształcić się zdalnie 💻📚

Lista dostępnych platform do nauki zdalnej:

 1. Wioska internetowa
 2. Dzwonek
 3. Copernicus
 4. Sukces to ja
 5. Szkolenia z Excel
 6. Kursy graficzne, ilustracje, fotografie – Skillshare
 7. Administracja, Rozwój osobisty, marketing – Edu-net
 8. Akademia PARP
 9. Programowanie, rozwój aplikacji, marketing – Platzi
 10. Platforma od LinkedIn – Lynda
 11. Analizy danych, SQL i Excel – Data Monkey
 12. Komunikacja, planowanie czasu, zarządzania – Mindtool
 13. Udemy
 14. EdX
 15. Coursera
 16. Futurelearn
 17. Open Yale University
 18. Open Learning – platforma wiedzy i umiejętności tworzona przez społeczność. Służy zarówno do nauki, jak i do umieszczenia własnego kursu.
 19. Peer to Peer Univeristy 
 20. Open Culture  – wykłady online, udostępnione przez naukowców z całego świata
 21. Academic Earth  – platforma bogata w treści i wykłady prowadzone na amerykańskich uczelniach.
 22. Highbrown – kursy trwają 10 dni i codziennie otrzymujemy 5 minutowe filmy z dziedziny wybranej przez nas samych. Platforma jest bezpłatna przez 30 dni, a później jest płatna ok. 4 dolary na miesiąc.

Przykładowe dostępne zasoby dla uczelni przygotowane przez MNiSW i MEN

I. Otwarte Zasoby Edukacyjne dla uczelni:

 1. E-podręczniki Open AGH – recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania.
 2. Open AGH e-zasoby – kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH.
 3. Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach – darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska.
 4. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej – wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki.
 5. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej  – e-materiały akademickie.
 6. Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej – zawierające kursy z fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z internetu.
 7. Wszechnica.org – ponad 400 filmów o szerokiej tematyce: od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe w formie zapisów wideo i audio wykładów, spotkań, debat i wywiadów z takich instytucji jak Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji im. Bronisława Geremka, Polskiej Akademii Nauk.
 8. Biblioteka Otwartej Nauki – polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.
 9. Otwórz książkę – cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.
 10. CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
 11. Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA – udostępnia zdjęcia archiwalne, zdigitalizowane ryciny, starodruki, etc. Część w domenie publicznej (uwaga, wciągające!).
 12. Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.
 13. Pomorska Biblioteka Cyfrowa – domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.
 14. Laboratoria w Hiszpanii (z możliwością przeprowadzania doświadczeń na poziomie uniwersyteckim) dostępne przez Internet (https://labsland.com/blog/en/2020/03/12/schools-and-universities-closure-support/)

II. Darmowe platformy oraz aplikacje i narzędzia online do zdalnego studiowania i uczenia się:

 1. https://navoica.pl/
 2. https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/

III. Wsparcie dla innych uczelni:

Platforma WIKAMP Politechniki Łódzkiej oraz platforma Webinariów PŁ. Platforma jest zorganizowana na bazie oprogramowania moodle i umożliwia udostępnianie materiałów oraz prowadzenie zajęć w formie zdalnej w konwencji e-learningu. Kontakt dla uczelni zainteresowanych umieszczeniem tam kursów i poprowadzeniem webinarów: bok@edu.p.lodz.pl.