Podsumowanie projektu NAVOICA – Polski MOOC

Szanowni Państwo,

Fundacja Młodej Nauki w 2014 roku zainicjowała powstanie Polskiej Platformy MOOC, a w okresie 29.01.2018 r. – 15.07.2020 r. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowała projekt pn. Polski MOOC. W ramach tego projektu powstała platforma edukacyjna NAVOICA. Fundacja stworzyła ekosystem funkcjonowania platformy, rozwiązania organizacyjne, wytyczne dla twórców kursów oraz zasady akredytacji i uznawalności. Wspólnie z operatorem technicznym projektu Ośrodkiem Przetwarzania Informacji PIB rozwijaliśmy platformę i jej funkcjonalności. Powstały też 4 pilotażowe kursy. Fundacja koordynowała także działania partnerów projektu, popularyzowała kursy i rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość. Przede wszystkim jednak Fundacja Młodej Nauki nadzorowała merytorycznie platformę edukacyjną NAVOICA, wspierając twórców kursów w merytorycznym i metodycznym przygotowaniu kursów. W całym tym okresie ściśle współpracowaliśmy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Fundacja, pełniąc funkcję operatora merytorycznego, nadzorowała przygotowanie w sumie blisko 25 kursów dostępnych już na platformie, 11 kolejnych jest w fazie audytów, a blisko 80 w przygotowaniu. Dotychczas z umieszczonych na platformie kursów skorzystało ponad 15 000 uczestników.

Niestety, okres w którym Fundacja Młodej Nauki realizowała projekt właśnie się zakończył. Zgodnie z pismem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w ślad za nim pismem Dyrektora OPI PIB, Fundacja została zobligowana do przekazania wszelkich materiałów, dokumentów i danych twórców kursów oraz dostępów do stron i mediów społecznościowych. Przekazujemy zatem wszystko w ręce Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB i zapraszamy do kontaktu z OPI PIB.

Przekonanie wszystkich do naszego pomysłu i powstania platformy edukacyjnej NAVOICA, jak i sama realizacja projektu Polski MOOC było ogromnym wyzwaniem. Jednak udało nam się tego dokonać, a czas który spędziliśmy z Polskim MOOC-iem to nie tylko wytężona praca, ale również wspaniała przygoda. Bardzo wiele się nauczyliśmy, zbudowaliśmy fantastyczny zespół współpracowników, pozyskaliśmy szerokie grono ekspertów. Zdobyliśmy też wielu przyjaciół i entuzjastów, bez instytucji partnerskich nie powstałaby NAVOICA. Największą jednak nagrodą
i przyjemnością była współpraca z Państwem – twórcami kursów i użytkownikami platformy. Wszystkim bardzo dziękujemy! Jesteśmy przekonani, że praca wykonana przez Fundację Młodej Nauki na rzecz jakości dostępnych kursów stawia platformę edukacyjną NAVOICA na czołowych pozycjach platform MOOC-owych na świecie.

Projekt Polski MOOC się kończy, ale przed Fundacją nowe wyzwania i niebawem już o nas będzie można znów usłyszeć. Będzie nam niezwykle miło dzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami i wiedzą z zakresu przygotowania i produkcji kursów MOOC, kształcenia na odległość i innowacyjnych form kształcenia.

Dlatego żegnamy się dziś mówiąc do widzenia i do usłyszenia wkrótce!