Objęliśmy patronatem Konkurs Synergia 2.0

„Synergia 2.0” jest cyklem mający na celu dopełnienie tematów podniesionych przy okazji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Założenie projektu to zidentyfikowanie, pod okiem ekspertów, obszarów dydaktyki wymagających poprawy, w celu podniesienia jakości kształcenia. Projekt został zainicjowany przez studentów Politechniki Gdańskiej i zrodził się z potrzeb społeczności akademickiej. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Innowacyjnej Nauki. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program w szczególności skupiony jest na:

  • uczestnictwie i dialogu wszystkich grup społeczności akademickiej związanych z procesem dydaktycznym, od Władz Uczelni po studentów
  • wspólnym wypracowaniu wniosków cennych dla całej Polskiej społeczności akademickiej

Celem projektu jest m.in:

  • Zbadanie obszarów związanych z dydaktyką
  • Identyfikacja występujących wyzwań
  • Identyfikacja obszarów wymagających usprawnienia
  • Brain Storming – generowanie pomysłów na rozwiązania