Objęliśmy patronat nad konkursem studenckim KOKOS

„KOKOS to inaczej Konkurs Konstrukcji Studenckich – projekt organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jest to przedsięwzięcie skierowane do studentów najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Fundamentalną ideą konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych konstruktorów, mających nieszablonowe pomysły, a także wprowadzenie ich w środowisko przedsiębiorców. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez nadesłanie dokumentacji technicznej oraz krótkiej prezentacji wynalazku. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz partnerów konkursu, podejmuje ocenę na podstawie innowacyjności, jak i zgodności prototypu z wcześniej przesłanymi materiałami.”

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu. Możecie także przeczytać artykuł i posłuchać audycji radiowej dotyczącej projektu 🙂