Narodowe Centrum Nauki ogłosił konkurs dla badaczy ALPHORN-COVID-19

W konkursie ALPHORN-COVID-19 finansowane będą projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19:

  • realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, dla których realizacji niezbędna jest współpraca między tymi zespołami (projekty we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej) oraz
  • realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej).

Na realizację badań przez polskie zespoły przeznaczono 4 mln zł. W ramach projektu można otrzymać środki na:

  • wynagrodzenie dla zespołu badawczego,
  • stypendia dla studentów lub doktorantów,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wnioski krajowe można składać poprzez system ZSUN/OSF (należący do Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB)
Po więcej informacji zapraszamy tutaj: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn-covid-19