Konkurs Lumen 2019 rozstrzygnięty

Podczas dzisiejszej V Konferencji Lumen 🎓otrzymaliśmy Nagrodę Specjalną, 🎉 przyznaną przez Kapitułę Konkursu Lumen, za projekt Polski MOOC, którego liderem jest Prezes Fundacji dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska 👩🏻

Projekt nie zostałby zrealizowany bez wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz KRASP. Dziękujemy za zaufanie, zaangażowanie, wsparcie i partnerską współpracę na każdym etapie trwania projektu. 🤝📑📚
To dla nas ogromne wyróżnienie 🙂

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich i Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN.
Fundacja Rektorów Polskich jest Partnerem Merytorycznym Konferencji LUMEN 2019
Źródło: Lumen

„Dziękuję całemu zespołowi Polski MOOC – NAVOICA! To wyróżnienie jest dla nas wszystkich! […] to kilkadziesiąt osób zaangażowanych
na różnych etapach projektu.
Jeszcze raz ogromnie dziękuję!”

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

Laureaci nagród specjalnych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Młodej Nauki oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
Źródło: Lumen