Konkurs Application of the HoloLens Hologram Reality in Cardiology and Interventional Cardiology

Organizatorzy New Frontiers in Interventional Cardiology zapraszają studentów oraz doktorantów kierunków medycznych, biomedycznych, informatycznych, a także technologicznych do wzięcia udziału w konkursie “Application of the HoloLens Hologram Reality in Cardiology and Interventional Cardiology.

New Frontiers in Interventional Cardiology to prestiżowe spotkanie światowych specjalistów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, angiologii oraz radiologii. Przez niemal dwie dekady obecności na międzynarodowej mapie wydarzeń kardiologicznych NFIC zdołał ugruntować swoją pozycję jako jeden z najważniejszych kongresów poświęconych zagadnieniom innowacji technologicznych w dziedzinie. To na kongresie w Krakowie w 2016 roku po raz pierwszy w historii zaprezentowano hologramową wizualizację strukturę serca, zapoznając uczestników z możliwościami systemu CarnaLife Holo autorstwa polskiej firmy MedApp. Dzięki rewolucyjnej technologii operator może zobaczyć cyfrowy hologram mięśnia za pośrednictwem rozszerzonej rzeczywistości i bez otwierania klatki piersiowej pacjenta. Produkt zestawia dane pozyskane przy tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, echokardiografii czy angiografii, generując czterowymiarowy obraz serca. Organizatorzy konkursu wierzą, że dzięki fuzji pomysłów i świeżego spojrzenia studentów medycyny oraz merytorycznego wsparcia doświadczonych specjalistów to właśnie technologia HoloLens odmieni przyszłość polskiej i światowej kardiologii. Oprócz zastosowania w konsultacjach, diagnostyce czy edukacji futurystyczna technologia może wnieść nową jakość również w niezagospodarowanych dotychczas materiach.

Do 31 października 2018 r. pod adres office@nfic.pl zainteresowani mogą nadsyłać anglojęzyczne prace pisemne pt. “Application of the HoloLens Hologram Reality in Cardiology and Interventional Cardiology”, w których rozwiną temat proponowanego rozwiązania wdrożenia w/w technologii do szerokiego użycia w dziedzinie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej. Praca nie może przekraczać pięciu stron A4, przy zachowaniu następujących wartości: rozmiar kroju – 12, interlinia – 1,5. Prace konkursowe oceni jury w składzie: prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek (dyrektor NFIC-u, Prezydent-Elekt Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych), prof. dr hab. n. med. Zbigniew Siudak (dyrektor NFIC-u), dr n. med. Danuta Sorysz (Krakowskie Centrum Diagnostyczno-Kliniczne), dr inż. Klaudia Proniewska (Collegium Medicum UJ), Mateusz Kierepka (MedApp S.A.), Jakub Kamiński (MedApp S.A.) oraz Jan Witowski (MedApp S.A.). Pod uwagę wzięte zostaną kryteria takie jak innowacyjność, szybkość i łatwość wdrożenia komunikowanego rozwiązania oraz poziom jego kompleksowości. Dziesięć najlepszych prac zostanie wyłonionych 15 listopada, a ich autorzy przedstawią je podczas samego wydarzenia w obecności najwybitniejszych kardiologów oraz kardiologów interwencyjnych w Europie i na świecie, tym samym otrzymując możliwość bezpłatnego udziału w całym kongresie NFIC i zakwaterowania w Krakowie.

Więcej informacji o New Frontiers in Interventional Cardiology oraz systemie CarnaLife i HoloLens znajduje się na stronach www.nfic.pl oraz www.medapp.pl.