Fundacja Młodej Nauki partnerem Politechniki Warszawskiej oraz PKO Finat

25 czerwca 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Warsaw Design Factory, w tym nowej przestrzeni warsztatowej dla wszystkich studentów i kół naukowych „WDF Maker Space”. W stworzonym z myślą o nich miejscu, studenci będą mogli w każdej chwili rozwijać swoje umiejętności zawodowe i tym samym udoskonalać projekty kół naukowych. Otwarcie WDF jest ukoronowaniem długoletnich działań osób zaangażowanych we wdrażanie innowacyjnych form kształcenia w oparciu o metodę design thinking. Fundacja Młodej Nauki była partnerem wydarzenia i była reprezentowana przez Prezes dr inż. Kingę Kurowską-Wilczyńską oraz Tomasza Kuzalskiego.

WDF jest częścią międzynarodowej platformy centrów edukacji Design Factory Global Network, działających głównie na uniwersytetach oraz w organizacjach badawczych, obejmujących zasięgiem aż pięć kontynentów! Idea powstawania WDF to przede wszystkim budowa nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców oraz w pełni zaangażowanej kadry akademickiej.  WDF oferuje studentom możliwość udziału w  programach edukacyjnych oraz rozwiązywaniu konkretnych potrzeb i problemów.

Ceremonię, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, otworzył prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW, który zwrócił uwagę na coraz większe znaczenie pracy projektowej w kształtowaniu umiejętności młodych naukowców. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele m.in. instytucji samorządowych , organizacji NGO, biznesu oraz kadra akademicka i studenci.

Podczas ceremonii goście mieli okazję poznania innowacyjnych projektów, zaprezentowanych przez studentów Politechniki Warszawskiej.

Ważną częścią wydarzenia było podpisanie trójstronnego porozumienia między Politechniką Warszawską, PKO Finat oraz Fundacją Młodej Nauki  w zakresie realizacji programów edukacyjnych i szkoleń.

Więcej informacji na stronie https://www.wdf.pw.edu.pl/

              fot. dr inż. Michał Syfert, WDF PW