Fundacja Młodej Nauki partnerem konkursu POTENCJOmetr!

POTENCJOmetr to ogólnopolski konkurs na najlepszy studencki projekt naukowy, realizowany przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej „KLATRAT”. Uczestnikami konkursu mogą być studenci działający w ramach studenckich kół naukowych na polskich uczelniach. Celem konkursu jest aktywizowanie osób działających w ramach kół naukowych oraz podniesienie ich kompetencji miękkich. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2018 r. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Projekty oceniane będą w trzech kategoriach: projekty konstruktorskie, projekty z obszaru life science oraz projekty społeczne. W ramach każdej kategorii wyłonionych zostanie 10 zespołów, których 2-3 reprezentantów weźmie udział w dwudniowych szkoleniach z zakresu przeprowadzania profesjonalnych prezentacji projektów oraz budowania, komunikacji i zarządzania efektywnymi zespołami projektowymi. Finaliści zaprezentują swoje projekty podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się 17 listopada 2018 r. na Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym harmonogram oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie www.potencjometr.org