17,6 mln euro na badania dla naukowców przyjeżdżających do Polski

Współpraca ze startupami, jeszcze bardziej rozbudowany pakiet szkoleń i nadal niezwykle atrakcyjne warunki finansowe. Po sukcesie pierwszej edycji Narodowe Centrum Nauki zapowiada program badawczo-szkoleniowy POLONEZ BIS.

Program, współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, ponownie skierowany będzie do zagranicznych naukowców. W ramach trzech naborów zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych badaczy, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się nad Wisłę, by realizować swoje badania podstawowe. – POLONEZ BIS daje naukowcom dużą niezależność – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Do nich należeć będzie wybór tematów badań, dyscyplin oraz jednostek przyjmujących.

O staże będą mogli starać się naukowcy posiadający doktorat lub przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze, którzy w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu co najmniej 2 lata mieszkali i pracowali poza Polską. – Przyciąganie naukowców z zagranicy to obecnie jedno z głównych wyzwań dla polskiej nauki – przekonuje prof. Błocki. – Musimy wzmacniać działania w tym obszarze, by być konkurencyjni w nauce światowej.

Kandydaci będą składać wnioski wspólnie z instytucjami przyjmującymi – swoimi przyszłymi pracodawcami w Polsce. Mogą nimi zostać m.in.: ośrodki badawcze, uniwersytety, biblioteki naukowe, muzea, organizacje pozarządowe, szpitale, przedsiębiorstwa. – Warunkiem jest posiadanie siedziby na terenie Polski – wyjaśnia prof. Błocki. – Oprócz wzmocnienia i umiędzynarodowienia swoich zespołów instytucje zyskają 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

POLONEZ BIS, oprócz 4 465 euro miesięcznego wynagrodzenia brutto, zapewni naukowcom do 100 000 euro na realizację projektów badawczych, w tym na zatrudnienie zespołów. Uzupełnieniem grantu będą oddelegowania do instytucji pozaakademickich i atrakcyjny program szkoleniowy. Realizację programu POLONEZ BIS wesprą organizacje partnerskie: firma Careers Research and Advisory Centre, fundacja Startup HUB Poland, fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki, a także Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się we wrześniu 2021 roku, ale już teraz NCN zachęca do zapoznania się z warunkami programu i śledzenia swoich mediów społecznościowych. – Na bieżąco będziemy informować o przygotowaniach, udzielać odpowiedzi na pytania kandydatów, a także dzielić się rezultatami pierwszej edycji programu – wylicza Jolanta Palowska z Działu Współpracy Międzynarodowej NCN.

Historie laureatów kończącej się właśnie pierwszej edycji konkursu POLONEZ w filmie: „The POLONEZ Experience – Meet the Fellows”.

Szersze informacje na temat programu POLONEZ BIS można uzyskać pisząc na adres: polonez@ncn.gov.pl

Autorem tekstu jest Piotr Malinowski z Działu Współpracy Międzynarodowej, piotr.malinowski@ncn.gov.pl  tel. 532 086 116