Umowa o partnerstwie z firmą Simple SA

25 sierpnia 2015 roku podpisaliśmy umowę o partnerstwie z firmą SIMPLE SA, która będzie wspierać działalność statutową Fundacji Młodej Nauki w zakresie podejmowanych inicjatyw.

Simple SA – Warszawska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych i jeden z najczęściej wybieranych partnerów biznesowych w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP, HCM, CRM, BI oraz WorkFlow.FMN_Simple

Na zdjęciu: Kinga Kurowska (Prezes FMN) oraz Przemysław Gnitecki (Prezes Zarządu Simple SA)